برگزاری کارگاه آموزشی"اصول مذاکرات"
تصویب آئین‌نامه تشکیل و راهبری کارگروه‌ها
کارگاه جامع آموزشی "روابط عمومی و ارتباطات در کسب و کار"
مراسم اکران فیلم مستند "سهمی از آینده"